Kontakt

 

Mullsjö Bygdegårdsförening

Anders Nilsson, ordf, 0930-720 20, andersnnilsson258@gmail.com

Hyra Bygdegården

Boel Magnusson, 070-557 20 71,  boel.magnusson@regionvasterbotten.se

Mullsjö byamän

Göran Nilsson, 070-374 79 43, goran.nils@bredband2.com

Mullsjö jaktlag

Åke Jonsson, 070-224 40 96

Sekretesspolicy

Personuppgifter hanteras med sekretess och är ej tillgängliga för utomstående att ta del av. Du har rätt att begära att få tillgång till, rättelse, begränsning och radering av de personuppgifter som Mullsjö bygdegårdsförening har om dig, samt be om en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat maskinläsbart format. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR).