Mullsjö Bygdegårdsförening

Bygdegårdsföreningen
vill göra det gott
att leva i Mullsjö by

Enligt stadgarna ska Bygdegårdsföreningen:

 • Sköta och underhålla samlingslokalen i bygdegården
 • Hyra ut samlingslokalen till föreningens medlemmar och organisationer
 • Verka för bygdens kulturella utveckling

Årsmötesprotokoll

2019

2020

 

Det här görs idag i Bygdegårdsföreningens regi:

 • Skötsel och underhåll av bygdegården
 • Uthyrning av bygdegården
 • Skötsel och underhåll av badplatsen, grillstugan och Mullsjön Runt spåret
 • Sommarcaféer och loppis varje torsdag kväll under sommaren
 • Valborgsfirande, midsommarfest, älgfest, surströmmingsfest, logkultur, rallytävling m m
 • Hemsida: www.mullsjo-nordmaling.nu

Allt detta är möjligt genom ideella insatser både av föreningens styrelse och byns innevånare. Flertalet aktiviteter genererar intäkter, vilka främst går till uppvärmning, underhåll och förnyelse av utrustning i bygdegården. Stöd Bygdegårdsföreningens verksamhet genom att vara medlem.

Planerade aktiviteter

Aktiviteter 2020

 

Bli medlem

Medlemsavgiften per år är 200 kr för familj, 120 kr för enskilda. Betalning sker till föreningens  bankgiro 204-7215 eller Swish: 123 576 33 05. Obs, ange avsändare. Det går också att betala kontant till föreningens kassör. Betala före 1 maj.

Med vänlig hälsning
Mullsjö Bygdegårdsförenings styrelse

Arbetsgruppsindelning

Se arbetsgruppsindelning och roterande städschema

Styrelsen 2019

Anders Nilsson, ordförande, 0930-720 20, andersnnilsson258@gmail.com
Boel Magnusson, sekr, uthyrningsansvarig 070-557 20 71, boel.magnusson@regionvasterbotten.se
Valvy Signarsson, kassör, 073-848 42 82, v.signarsson@hotmail.com
Jerry Hedström, 070 397 27 68, gullranchen@mail.se
Maria Nyblom, 070-324 86 23, moa43@hotmail.com
Cecilia Stattin, 070-625 24 96, cecilia_sn@yahoo.se
Janne Väisänen, 070-679 27 23, janne@modi-norr.se
Jan Sörlén, 070-567 89 85

Suppleanter

Göran Nilsson, 070-374 79 43, goran.nils@bredband2.com
Urban Norén, 070-683 68 49, urbannoren51@gmail.com

Revisorer

Torgny Norén, 070-360 97 61, torgnynoren1@gmail.com
Roland Rönnberg, 070-278 35 40

Valberedning

Tage Norén, 070-322 13 53, tage.noren@nordmaling.com
Madelaine Jakobsson, madelaine.jakobsson@nordmaling.se

Web-redaktör

Agnetha Norén, 070-285 57 69, agnethanoren@yahoo.se

Synpunkter, tips och idéer gällande såväl Mullsjös hemsida, som Facebook-sidor, emottages tacksamt.

Postadress:

Mullsjö Bygdegårdsförening
c/o Anders Nilsson
Mullsjö 258
914 90 Nordmaling

Org.nr 894003-2991
Bankgiro: 204-7215
Swish: 123 576 33 05

Alkohol och drogpolicy

http://www.mullsjo-nordmaling.nu/wp-content/uploads/2016/03/MullsjoBGF_AlkoholDrogpolicy_antas2016.pdf

Hyra Bygdegården

Bygdegården i Mullsjö, Nordmaling (Västerbottens län), drivs av Mullsjö Bygdegårdsförening. Själva fastigheten ägs av Mullsjö byamän. Bygdegårdsföreningen har i princip totalansvaret både vad det gäller underhåll och upprustning.

Av Bygdegårdsföreningen kan man hyra bygdegårdens båda plan, tillsammans eller var för sig.

nedre plan finns tillgång till utrustat kök med bl.a. två spisar, diskmaskin, kaffebryggare, vattenkokare, mikrovågsugn, och kylskåp. En samlingslokal, hall och två toaletter.
På övre plan finns tillgång till utrustat kök med bl.a. två spisar, diskmaskin, kaffebryggare, vattenkokare, mikrovågsugn, kylskåp och frys. En samlingslokal, hall och en toalett.

Bokningen görs hos Boel Magnusson, på mobilnr: 070-55 720 71. Nyckel till bygdegården hämtas och lämnas hos Boel. Hyresbeloppet sätts in på föreningens bankgiro 204-7215 enligt överlämnad räkning. Kom ihåg att ange avsändare.

Bygdegårdsföreningens medlemmar har vid hyrning för privata ändamål  50 kr i rabatt på hyran. Mullsjö jaktlag nyttjar bygdegårdens lokaler utan kostnad, men måste boka tid och utföra städning. Vid omfattande uthyrning kan särskild överenskommelse träffas.

Hyreskostnad

Hyra plan 1

 • Del av dag, mindre än 5 timmar: 300 kr
 • Heldag: 400 kr
 • Två dagar: 600 kr
 • Helg (fre kl. 15 – sön kl. 15): 700
 • Minst 5 kurstillfällen (vardagar): 100 kr/gång

Hyra plan 2

 • Del av dag, mindre än 5 timmar: 300 kr
 • Heldag: 400 kr
 • Två dagar: 600 kr
 • Helg (fre kl. 15 – sön kl. 15): 700 kr
 • Minst 5 kurstillfällen (vardagar): 100 kr/gång

Hyresvillkor

Den hyrda lokalen som använts skall städas i direkt anslutning till varje hyrestillfälle, se instruktioner på anslagstavlor inne i bygdegården. Vid bristfällig eller utebliven städning debiteras en städavgift på 1000 kr. Rapportera in eventuella problem som uppstått under hyrestiden till Boel Magnusson.

Djur får inte vistas i lokalen. 

Om något går sönder måste det ersättas, enligt nedan.  Ta kontakt med Boel Magnusson.

 • Porslin & glas: 20-50 kr
 • Vägg – och fönsterlampa: 100 kr
 • Taklampa: 1000 kr
 • Stol: 300 kr
 • Bord: 500 kr
 • Kaffebryggare, vattenkokare, förlust av nyckel, trasigt fönster och andra fasta inventarier betalas enl. faktura. 

Värme

Uppvärmning av lokalerna sker via luftvärmepump och elektriska värmeelement. Den som hyr bygdegården behöver normalt inte ändra några inställningar. Vid behov justeras temperaturen via fjärrkontroll av luftvärmepump. Vred på vägg eller på element skall inte röras.