Arbetsgruppsindelning fr om 2020-01-01

Bygger på synpunkter som framkom vid en diskussionsträff 2019-10-06, dit föreningens medlemmar var inbjudna.

Bygdegårdsföreningens kostnader består till stor del av att driva bygdegården, samt underhåll av byns badplats, grillstuga och motionsspår. För att klara detta behövs att vi alla hjälps åt med att ordna olika arrangemang, städning m.m. Utan frivilliga arbetsinsatser från byborna, är detta inte möjligt och anledningen till varför arbetsgrupperna har upprättats.

Sedan tidigare är byn indelad i 3 arbetsgrupper bestående av norra byn, mellanbyn och södra byn (se ny deltagarlista nedan). Fr o m 2020-01-01 ansvarar dessa för städningen av bygdegården höst och vår, enligt ett roterande schema:

2020

Vår: Södra byn
Höst: Mellanbyn

2021

Vår: Norra byn
Höst: Södra byn

2022

Vår: Mellanbyn
Höst: Norra byn

2023

Vår: Södra byn
Höst: Mellanbyn

Varje grupp utser en sammankallande som också ansvarar för att städutrustning finns tillgänglig och köper in vid behov. Alternativt ber kassören göra inköpen. Städningen är viktig, dels för att behålla byggnadens standard, men även för att uthyrningen ska vara attraktiv. Den ger ett välbehövlig tillskott till verksamheten.

Den nya gruppindelningen följer i stor utsträckning den geografiska tillhörigheten. Ibland har dock särskilda omständigheter som exempelvis hög ålder på deltagarna, gjort att någon grupp tros få svårt att fungera. Justeringar är därför gjorda utifrån hur det ser ut idag, vilket gör att antalet gruppdeltagare varierar från grupp till grupp. Förhoppningsvis ska varje grupp nu innehålla tillräckligt många för att städningen ska kunna göras utan alltför stora insatser av den enskilde. Grupperna innehåller endast året runtboende, men fritidsboende är välkomna att vara med om de vill. Observera att alla arbetsinsatser givetvis är frivilliga, men väldigt betydelsefulla! Synpunkter och eventuella felaktigheter angående gruppindelningen meddelas snarast till Agnetha Noréns mailadress: agnethanoren@yahoo.se eller på mobilnr: 070-285 57 69.

Arbetsgrupper

Norra byn:

 • Rune Jonsson
 • Birgitta och Börje Jakobsson
 • Kelly Sallinen och In Hwan Svensson
 • Irene och Arne Johansson
 • Margrete och Roland Rönnberg (Margrete är sammankallande fr o m våren 2020 t o m hösten 2020)
 • Gunilla Melinder
 • Maria och Staffan Nyblom
 • Mikael Melinder
 • Sirpa och Mikael Lindahl
 • Stina och Tommy Olofsson
 • Lars Albinsson
 • Marlene Ericsson och Peter Haenflein
 • Irene Wirth och Lars Granström
 • Kicki och Jerry Hedström
 • Sanna Hedström och Marcus Åberg
 • Cecilia Stattin och Oliver Jakobsson
 • Anna och Rolf Molin

Mellanbyn:

 • Margareta Sandberg-Backlund och Ingemar Sandberg
 • Camilla och Mattias Rönnqvist
 • Jerry Persson
 • Linda och Andreas Nordström
 • Agneta och Magnus Karlsson
 • Ingela Oskarsson och Alexander Eriksson
 • Linette och Jakob Burlin
 • Annica och Mattias Landström
 • Jeniffer Nylén och Johan Schönfeldt
 • Yvonne och Bernth Rönnberg
 • Urban Norén
 • Anki och Mats Ågren
 • Agnetha och Torgny Norén
 • Bie Sandström och Janne Olsson (Bie är sammankallande fr om våren 2019 t o m hösten 2021)

Södra byn:

 • Karin och Tage Norén
 • Anita Johansson och Anders Nilsson
 • Christer Skoog
 • Johan Nilsson
 • Ulla och Mårten Nilsson
 • Valvy Signarsson och Staffan Engman
 • Håkan Magnusson
 • Maria Bäckström
 • Maria och Erik Barrlund (Erik är sammankallande fr o m våren 2020 t o m hösten 2022)
 • Sanna Borch
 • Jesper Singh
 • Sofia Kalander och Niklas Eklund
 • Janne Sörlén
 • Nina Dobbing och Janne Väisänen
 • Linda och Krister Koppari
 • Johanna Jonsson Lundberg och Ingvald Lundberg
 • Helena och Dan Norgren
 • Göran Nilsson
 • Ann-Britt och Robert Gabrielsson
 • Jimmy Ekblom
 • Boel Magnusson och Åke Jonsson
 • Madelaine och Simon Jakobsson

Städinstruktion

Vårstädning:

 • Fönster in- och utvändigt, uppe och nere samt damma av/ vädra gardinerna vid behov.
 • Rengöring av dörrar, skåpluckor, lister, armaturer, tavlor, element m.m uppe och nere.
 • Genomgång av skåp och lådor, rengöring efter behov uppe och nere
 • Diskning av porslin och bestick, efter behov uppe och nere
 • Spis och ugn invändigt, uppe och nere.
 • Dammtorkning av väggar och tak, uppe och nere
 • Toalett och hall, uppe och nere.
 • Golvrengöring uppe och nere.
 • Dammsuga trappen mellan våningarna

Höststädning:

 • Trappstädning, inklusive väggar och golv
 • Genomgång av skåp och lådor, rengöring efter behov uppe och nere
 • Diskning av porslin och bestick efter behov, uppe och nere
 • Spis och ugn invändigt, uppe och nere.
 • Kyl och frys invändigt, uppe och nere
 • Toalett och hall, uppe och nere
 • Golvrengöring uppe och nere
 • Torka av fönsterna invändigt och sätt in innanfönsterna, nere

Bygdegårdsföreningens återkommande arrangemang, såsom älgfest och midsommarfirande, har tidigare skötts av arbetsgrupperna. Nytt från 2020-01-01 är att styrelsen nu tar över huvudansvaret för dessa. Istället görs i början av året, en planering för samtliga kommande arrangemang. Information om dessa delges dels via utskick i brevlådorna, samt på byns sociala medier. Tanken är då att alla i byn, ska kunna välja vilket/vilka arrangemang man kan tänkas vilja hjälpa till med och anmäla sitt intresse. Med detta sätt hoppas styrelsen underlätta för frivilligt engagemang utan tvång och man kan hjälpa till med det man tycker är roligt. Älgfesten byter dessutom namn till höstfest, vilket innebär att arrangörerna kan ordna en fest som de själva vill.

Styrelsen hoppas med detta att föreningen ska kunna fortsätta sin verksamhet för byns bästa och för allas trevnad och trivsel.

Upprättad 2019-10-09