INSTÄLLT Dialogmöte Barn- och utbildningsnämnden

Vi i Gräsmyr byautveckling vill göra er uppmärksamma på att det kommer att hållas ett möte på Bygdegården tisdagkväll 26 mars kl 18:30.
Enligt bifogat dokument inbjuder ”Barn-och utbildningsnämnden till ett möte med ansvariga politiker och tjänstemän för att informera om förslagen till förändringar
och inhämta synpunkter och tankar kring möjliga förändringar innan beslut fattas.”

Mvh
Gräsmyrs byautvecklinggrupp genom Ingrid Engman-Dahlin

OBS! Mötet är inställt pga ändrade planer.