Mullsjö Bygdegårdsförening

Bygdegårdsföreningen
vill göra det gott
att leva i Mullsjö by

Enligt stadgarna ska Bygdegårdsföreningen:

 • Sköta och underhålla samlingslokalen i bygdegården
 • Hyra ut samlingslokalen till föreningens medlemmar och organisationer
 • Verka för bygdens kulturella utveckling

Årsmötesprotokoll

2024

2023

2022

2021

2020

2019

 

Det här görs idag i Bygdegårdsföreningens regi:

 • Skötsel och underhåll av bygdegården
 • Uthyrning av bygdegården
 • Skötsel och underhåll av badplatsen, grillstugan och Mullsjön Runt spåret
 • Sommarcaféer och loppis varje torsdag kväll under sommaren
 • Valborgsfirande, midsommarfest, älgfest, surströmmingsfest, logkultur, rallytävling m m
 • Hemsida: www.mullsjo-nordmaling.nu

Allt detta är möjligt genom ideella insatser både av föreningens styrelse och byns innevånare. Flertalet aktiviteter genererar intäkter, vilka främst går till uppvärmning, underhåll och förnyelse av utrustning i bygdegården. Stöd Bygdegårdsföreningens verksamhet genom att vara medlem.

Planerade aktiviteter

Aktiviteter 2023

 

Bli medlem

Medlemsavgiften per år är 200 kr för familj, 120 kr för enskilda. Betalning sker till föreningens  bankgiro 204-7215 eller Swish: 123 576 33 05. Obs, ange avsändare. Det går också att betala kontant till föreningens kassör. Betala före 1 maj.

Med vänlig hälsning
Mullsjö Bygdegårdsförenings styrelse

Arbetsgruppsindelning

Se arbetsgruppsindelning och roterande städschema

Styrelsen 2024

Anna Molin, ordförande   070-699 14 06  annamolin2014@hotmail.com  
Boel Magnusson, sekreterare   070-557 20 71  boelm65@gmail.com         
Urban Norén, kassör   070-683 68 49   urbannoren51@gmail.com
Johan Nilsson, ledamot   070-600 84 58  jonilsson_78@hotmail.com
Maria Nyblom, ledamot   070-324 86 23  m83nyblom@gmail.com
Magnus Karlsson, ledamot   070-284 26 67 mangek777@gmail.com 
Anita Johansson, ledamot   073-071 02 17 manitajohansson@gmail.com                      

Suppleanter

Per Sinclair   072-320 02 68 per.karvinen@icloud.com
Valvy Signarsson   073-848 42 82 signarsson.valvy@gmail.com 

Revisorer

Torgny Norén   070-360 97 61  torgnynoren1@gmail.com
Anders Nilsson   073-835 76 60 andersnnilsson258@gmail.com
Suppleant: Jimmy Ekblom   070-668 21 48

Valberedning

Tage Norén   070-322 13 53 tage.noren@nordmaling.com
Madelaine Jakobsson   070-202 44 39 madelaine.jakobsson@nordmaling.se

Web-redaktör

Julia Jonsson, hemsida + facebook   juliajonsson96@hotmail.com

Synpunkter, tips och idéer gällande såväl Mullsjös hemsida, som Facebook-sidor, emottages tacksamt.

Postadress:

Mullsjö Bygdegårdsförening
c/o Anna Molin
Mullsjö 74
914 90 Nordmaling

Org.nr 894003-2991
Bankgiro: 204-7215
Swish: 123 576 33 05

Alkohol och drogpolicy

https://www.mullsjo-nordmaling.nu/wp-content/uploads/2016/03/MullsjoBGF_AlkoholDrogpolicy_antas2016.pdf

Hyra Bygdegården

Bygdegården i Mullsjö, Nordmaling (Västerbottens län), drivs av Mullsjö Bygdegårdsförening. Själva fastigheten ägs av Mullsjö byamän. Bygdegårdsföreningen har i princip totalansvaret både vad det gäller underhåll och upprustning.

Av Bygdegårdsföreningen kan man hyra bygdegårdens båda plan, tillsammans eller var för sig.

nedre plan finns tillgång till utrustat kök med bl.a. två spisar, diskmaskin, kaffebryggare, vattenkokare, mikrovågsugn, och kylskåp. En samlingslokal, hall och två toaletter.
På övre plan finns tillgång till utrustat kök med bl.a. en spis, diskmaskin, kaffebryggare, vattenkokare, mikrovågsugn, kylskåp och frys. En samlingslokal, hall och en toalett.

Bokningen görs hos Boel Magnusson, på mobilnr: 070-55 720 71. Nyckel till bygdegården hämtas och lämnas hos Boel. Hyresbeloppet sätts in på föreningens bankgiro 204-7215 enligt överlämnad räkning. Kom ihåg att ange avsändare.

Bygdegårdsföreningens medlemmar har vid hyrning för privata ändamål  10% rabatt på den totala avgiften för hyra av bygdegården. Vid omfattande uthyrning kan särskild överenskommelse träffas.

Hyreskostnad

Hyra plan 1

 • Del av dag, mindre än 5 timmar: 300 kr
 • Heldag: 400 kr
 • Två dagar: 600 kr
 • Helg (fre kl. 15 – sön kl. 15): 700 kr
 • Minst 5 kurstillfällen (vardagar): 100 kr/gång

Hyra plan 2

 • Del av dag, mindre än 5 timmar: 300 kr
 • Heldag: 400 kr
 • Två dagar: 600 kr
 • Helg (fre kl. 15 – sön kl. 15): 700 kr
 • Minst 5 kurstillfällen (vardagar): 100 kr/gång

Hyresvillkor

Den hyrda lokalen som använts skall städas i direkt anslutning till varje hyrestillfälle, se instruktioner på anslagstavlor inne i bygdegården. Vid bristfällig eller utebliven städning debiteras en städavgift på 1000 kr. Rapportera in eventuella problem som uppstått under hyrestiden till Boel Magnusson.

Djur får inte vistas i lokalen. 

Om något går sönder måste det ersättas, enligt nedan.  Ta kontakt med Boel Magnusson.

 • Porslin & glas: 20-50 kr
 • Vägg – och fönsterlampa: 100 kr
 • Taklampa: 1000 kr
 • TV: 1000kr
 • Stol: 300 kr
 • Bord: 500 kr
 • Kaffebryggare, vattenkokare, förlust av nyckel, trasigt fönster och andra fasta inventarier betalas enl. faktura. 

Värme

Uppvärmning av lokalerna sker via luftvärmepump och elektriska värmeelement. Den som hyr bygdegården behöver normalt inte ändra några inställningar. Vid behov justeras temperaturen via fjärrkontroll av luftvärmepump. Vred på vägg eller på element skall inte röras.