Laga skiftet i Mullsjö by 1866-1868

Ladda ner Laga skiftet i Mullsjö by 1866-1868.pdf

Upprättad av Anders Nilsson i januari månad år 2014 i samband med en studiecirkel
om Mullsjös naturnamn.

De arealrelaterade koder som tilldelats 3937 olika objekt under laga skiftet av Mullsjö
by listas här tillsammans med objektens beskrivning och samhörighet med fastighet,
skifte och marktyp. Nummerkoderna återfinns på den karta som upprättades under
laga skiftet och i digital form kan studeras på lantmäteriets hemsida som del av deras
samling av historiska kartor:

Karta i 14 blad öfver Mullsjö by belägen uti Nordmalings Socken och Westerbottens
Län upprättad åren 1866 och 1867 av F.H. Grafström kommissionslantmätare.

Till kartan hör ett av lantmäteriet digitaliserat dokument bestående av fler än 200 för
hand ifyllda formulär varifrån förklaringen av nummerkoderna har hämtats:

Delnings-beskrifning öfver laga skiftet å alla ägorna till Mullsjö by uti Nordmalings
socken och Vesterbottens län upprättad år 1868.

***

De koder som används i den följande förteckningen är av typen ”A1a” där (A) anger
fastighetens beteckning, (1) skiftets nummer, och (a) marktypen.

Fastigheter:
(A) Erik Gustaf Salomonsson, (B) Nils Persson, (C) Pehr Andersson, (D) Olofsson den yngre, (E) Olof Petter Olofsson, (F) Erik Norén, (G) Erik Eriksson, (H) Per Eriksson, (I) Karl Olofsson, (K) Johan Olofsson den äldre, (L) Båtmanstorpet, (U0) befintliga allmänningar, (U1) nya allmänningar.
Marktyper: (a) afrösningsjord, (o) odlingsmark, (å) åker, (ä) äng.