Kontakt

 

Mullsjö Bygdegårdsförening

Anna Molin, ordförande   070-699 14 06  annamolin2014@hotmail.com  

Uthyrning av Byagårdens lokaler

Boel Magnusson, 070-557 20 71  boel.magnusson@regionvasterbotten.se

Mullsjö byamän

Dan Nordgren

Mullsjö viltvårdsområde

Åke Jonsson, 070-224 40 96

Sekretesspolicy

Personuppgifter hanteras med sekretess och är ej tillgängliga för utomstående att ta del av. Du har rätt att begära att få tillgång till, rättelse, begränsning och radering av de personuppgifter som Mullsjö bygdegårdsförening har om dig, samt be om en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat maskinläsbart format. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR).