Namngivna bilvägar i Mullsjö

På den bifogade kartan visas vägarnas sträckning genom pilar i början
och slut och nummer enligt följande lista:

1. Strandvägen (= Badvägen)
2. Bjenbergsvägen
3. Björnvägen
4. Byavägen
5. Grustagsvägen
6. Gräsmyrvägen
7. Hallvägen
8. Kyrkvägen
9. Mjötjärnsvägen
10. Mullbergsvägen (= Utskyllebacken)
11. Näsvägen
12. Sandströmsvägen (= Flakaåsvägen)
13. Sibirievägen
14. Skalmtjärnsvägen
15. Storklapparbergsvägen
16. Svartbergsvägen
17. Sörvägen
18. Tjarnvägen
19. Ängeråvägen
20. Ängesvägen
21. Brandenvägen

Listan upprättad av Anders Nilsson 2014