Surströmmingsnatta

16 augusti kl.19 i Mullsjö bygdegård. Kontakta Anders för att bidra med bilder från byns natur- och folkliv.
Obligatorisk anmälan till Karin senast 12/8 (120kr)

Hjärtligt Välkomna!